תפקידים פוליטיים

כל התפקידים הפוליטיים שמילא בנימין נתניהו בממשלות ישראל

הכנסת הממשלה התפקיד סיעה כהונה
הכנסת השתים עשרה הממשלה העשרים ושלוש סגן שר החוץ הליכוד 1988–1991
הממשלה העשרים וארבע סגן שר במשרד ראש הממשלה הליכוד 1991–1992
הכנסת השלוש עשרה לא כיהן בממשלה ראש האופוזיציה הליכוד 1992–1996
הכנסת הארבע עשרה הממשלה העשרים ושבע ראש ממשלת ישראל הליכוד-גשר-צומת 1996–1999
הכנסת החמש עשרה הממשלה העשרים ותשע שר החוץ לא היה ח”כ, אך כיהן מטעם הליכוד 2002–2003
הכנסת השש עשרה הממשלה השלושים שר האוצר הליכוד 2003–2005
הכנסת השבע עשרה לא כיהן בממשלה ראש האופוזיציה הליכוד 2006–2009
הכנסת השמונה עשרה הממשלה השלושים ושתיים ראש ממשלת ישראל הליכוד 2009–2013
הכנסת התשע עשרה הממשלה השלושים ושלוש ראש ממשלת ישראל הליכוד ביתנו 2013–2015
הכנסת העשרים הממשלה השלושים וארבע ראש ממשלת ישראל, שר החוץ, שר הביטחון הליכוד 2015– 2019
הכנסת העשרים ואחת ראש ממשלת ישראל, שר הביטחון הליכוד 2019
הכנסת העשרים ושתיים ראש ממשלת ישראל הליכוד 2019-2020

תפקידי שר שמילא בנימין נתניהו בממשלות ישראל


גלילה למעלה