שפל של 40 שנה באבטלה: 3.6% בשנת 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני האבטלה.
ראש הממשלה: “ממשיכים להוביל את ישראל להישגים אדירים”

היום כבר אפשר להתגאות בשיעור האבטלה הנמוך במיוחד במשק.

התומך בצמיחה של ישראל בשנים האחרונות. שיעור זה נמוך לפי כל המדדים.

שיעורי האבטלה הנמדדים כיום במשק נמוכים בכמחצית מאלה שנמדדו לפני כשש שנים. בהתבוננות ארוכת טווח יותר, אלה שיעורי האבטלה הנמוכים ביותר ברישומי הלמ”ס זה כמעט 40 שנה. עם זאת, השוואה היסטורית של הנתונים היא בעייתית – מפני ששיטת המדידה השתנתה במרוצת השנים. השינוי האחרון נעשה בתחילת 2012.

לפי התחזית של הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח (OECD) לכלכלת ישראל, האבטלה הממוצעת בישראל תהיה 3.6% ב-2018 וגם ב-2019. אבטלה נמוכה זו צפויה לתרום להמשך של העלייה בשכר במשק ושל הגידול בהוצאותיהם של משקי הבית. בנק ישראל, המנפק תחזית לגיל העבודה העיקריים, 64-25, העריך בתחזית האחרונה שלו כי האבטלה הממוצעת השנה ובשנה ובאה תהיה 3.1% בגילים אלה, לעומת 3.2% בפועל ברבעון הראשון של 2018, ו-3.4% באפריל, לפי נתוני הלמ”ס.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה
היה באפריל 63.8%, לעומת 63.6% במארס. בקרב בני 64-25, שיעור ההשתתפות הגיע באפריל ל-79.8% – ירידה קלה לעומת הנתון של מארס, 80%. שיעור ההשתתפות בגילי העבודה העיקריים עולה בשנים האחרונות – בתחילת 2012 הוא היה 78.1% – אבל דו”ח בנק ישראל ל-2017, שפורסם באחרונה, ציין כי הוא עודנו נמוך מעט מהחציון במדינות OECD. “האפשרות להגדיל עוד את כוח העבודה טמונה כעת בקבוצות שממעטות להשתתף – הנשים הערביות והגברים החרדים”, כתבו בבנק ישראל בדו”ח. “קבוצות אלה הגדילו את שיעורי השתתפותן בהתמדה ב-2014-2002, אך בשלוש השנים האחרונות ניכרת אצלן האטה, וזוהי מגמה מדאיגה נוכח הגידול הצפוי במשקלן באוכלוסייה”.

ברבעון הראשון של 2018, מספר שעות העבודה השבועי הממוצע לעובד בישראל ירד מעט, ל-36.2, לעומת 36.4 ברבעון הקודם. 1.5% מכלל המועסקים היו כאלה שהועסקו במשרה חלקית שלא מרצון – המוגדרים כמי שעובדים בדרך כלל פחות מ-35 שעות בשבוע, מעוניינים לעבוד יותר מ-35 שעות, וחיפשו עבודה כזאת באופן פעיל בארבעת השבועות האחרונים שקדמו לסקר שעורכת הלמ”ס.

השינויים שהוביל ראש הממשלה במשק

עוד מהיותו שר אוצר בממשלת שרון והרפורמות שהוביל הכעיסו והתסיסו את הרחוב בהפגנות ענק ומחאות חברתיות שונות שפגעו במעמדו של בנימין נתניהו כאשר מפלגת קדימה זכתה בבחירות והדיחה את נתניהו לשפל פוליטי שלא ידע כמותו.

עם חלוף מספר שנים בודדות ניכרו השפעות ראשונות מהמהלכים שהוביל בנימין נתניהו כאשר המשק החל בצמיחה חדה.

טובי הכלכלנים בעולם פירגנו לבנימין נתניהו על העקשנות הלא רגילה שנהג בה והיא זאת שהצילה את המשק וחישלה אותה.

גלילה למעלה