חוק המסתננים

הגדר שהקים ראש הממשלה בנימין נתניהו

למניעת הסתננות לישראל מגבול מצריים.

הקמת הגדר עצרה את גל המסתננים לישראל לחלוטין לאחר שבשנים לפני הסתננו לישראל עשרות אלפים ממדינות אפריקה מה שהפך את ישראל ליעד מועדף על פליטים בשל הגדר הפרוצה וחוקים שחוקקו בתקופת שלטון השמאל ואשר מעניקים זכויות לגיטימיות למסתננים והבג”ץ הפך לחותמת גומי בטענת זכויות הפרט ופסלה כל החלטה שהממשלה העבירה.

התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות שהוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו
מסדיר את מתקן המשמורת “חולות” ומאפשר החזקה של מבקשי מקלט בו ל-20 חודשים, עם ספירת התייצבות אחת בשעות הערב. כמו כן, התיקון מאפשר כליאה לשלושה חודשים בכלא “סהרונים” של מבקשי מקלט חדשים המגיעים לישראל.
בג”ץ הותיר את התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות, למעט תקופת הכליאה למשך 20 חודשים של מסתננים במתקן חולות ללא משפט – הוראה זו בוטלה בשל חוסר מידתיות. בית המשפט החזיר את נושא תקופת החזקת המסתננים במתקן השהייה להחלטת הכנסת, שתקבע תקופת משמורת מידתית. הפסילה תכנס לתוקף בתוך 6 חודשים.
כמו כן, פה אחד נדחו הטענות בעניין הוראות החוק המאפשרות להחזיק מסתננים במשמורת לתקופה של עד שלושה חודשים. בית המשפט קבע כי בכפוף לפרשנות שהוצגה בפסק הדין להוראות אלה, אין מקום להתערב בהן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע שביעות רצון על כך שעמדת המדינה התקבלה עקרונית על ידי ביהמ”ש העליון, ולפיה לא ניתן להשלים עם תופעת ההסתננות הבלתי חוקית של מהגרי עבודה. רה”מ אישר כי ניתן לכלוא את המסתננים לצורך השגת ההרתעה הנדרשת. לצד זאת ציין נתניהו כי פסק הדין ילמד, והמדינה תפעל ליישמו.
חוק המסתננים הגיע בפעם השלישית לבג”ץ, בעקבות עתירה שהגישו נגדו ארגוני ועמותות זכויות אדם. לאחר שבעבר ביטל את החוק פעמיים, דן הערב בג”ץ בנוסח החדש.
הגרסה הקודמת, אותה פסל בג”ץ, איפשרה כליאה ללא הגבלת זמן ב”חולות”, קבעה שלוש ספירות במהלך היום וכן כליאה לשנה בכלא “סהרונים” של מבקשי מקלט חדשים המגיעים לישראל. התיקון שנפסל ע”י בג”ץ אפשר כליאה של מבקשי מקלט חדשים שהגיעו לישראל ב”סהרונים” לשלוש שנים.
העותרים טענו כי “תכליותיו של התיקון החדש זהות לאלו שבית המשפט פסל בעבר, ובראשן המטרה המוצהרת “לעודד” יציאה של מבקשי מקלט באמצעות שבירת רוחם, גם במקרים שבהם המדינה מכירה בסכנה הנשקפת להם במדינות מוצאם. כליאה של מבקשי מקלט ל-20 חודשים בחולות לא תסייע כהוא זה לתושבי דרום תל אביב, כי המתקן שולל את חירותם של אלפים, מאחר ובפועל המוחזקים לא יכולים לעמוד בעלות הנסיעה מדי יום בתחבורה ציבורית ולהתרחק מאזור המתקן”.
כאמור התיקון לחוק עבר לאחר מאבק ארוך וממושך של ראש הממשלה בכנסת מול התנגדות עיקשת של האופוזיציה שלא בחלו באמצעים על מנת לטרפד את החוק.
במטה לביטחון לאומי שומרים בסוד את שמות המדינות האפריקניות, מחשש לסיכול המהלך •
מסתננים בדרום ת"א // צילום ארכיון: יהושע יוסף
הממשלה מחדשת את המאמצים להוציא מהארץ את מסתנני העבודה הלא חוקיים. במטה לביטחון לאומי מתקיימים בעת האחרונה מגעים עם חמש מדינות באפריקה כדי לבדוק אם יסכימו לקלוט בתחומן את המהגרים שחדרו לישראל באופן בלתי חוקי ומאז עובדים בארץ. המגעים מנוהלים באמצעות שליח העומד בקשר עם המדינות הרלוונטיות.
הסיבה לחידוש החיפושים אחר מדינות שלישיות היא ירידתו מן הפרק של מתווה ההסכם עם נציבות הפליטים של האו”ם, אשר גורמים מדיניים אומרים כי אינו עומד על הפרק בשלב הזה. אם המגעים עם המדינות הנוכחיות יעלו יפה, המדינה תנסה לדרבן את המסתננים לצאת מרצונם, שכן מאז פסיקת בג”ץ לא נותרו בידיה סנקציות המאפשרות לכפות על המסתננים לצאת מהארץ.
במל”ל מבקשים לשמור בסוד את המדינות שעימן מתנהלים המגעים, שכן שיחות קודמות עם מדינות אחרות נכשלו לאחר שנחשפה זהותן, וגורמים המעוניינים בהשארת המסתננים בישראל הפעילו לחץ על אותן מדינות באפריקה שלא לקבל לתחומן את המסתננים.
הקשות
גלילה למעלה